Vlastnosti rodokmenu
Název
Kinští z Vchynic a Tetova na Sloupu
Autor
Ivan Volman
prameny:
Aleš Valenta Dějiny rodu Kinských, 2004
genealogy.eu
Mgr. Martin Aschenbrenner
Komentář
KINŠTÍ, kteří drželi Sloup jsou psáni tučným písmem (příjmení velkým písmem) a označeni pořadovým číslem a červenou přípojkou (ne vždy se zobrazuje).

Po kliknutí na osobu se v některých případech otevřou v tomto sloupci další  informace o osobě.

Příjmení jsou uváděna jen rodná.

Sourozenci jsou řazeni podle věku od leva do prava.
 
Osoby v rodokmenu
Celkem osob95
Muži50
Ženy45
Zvířata0
Osoby neznámého pohlaví0
 
Celkem osob a objektů95
 
Definované vztahy
Celkem21
Vztahy k partnerům21
Speciální vztahy0
 
Obrázky36